BF Regens on Teile heaks partneriks, kui vajate nõustajate abi:
  • raamatupidamise korraldamisel,

  • fondidele projektide kirjutamisel,
  • äriprotsessi- ja roheauditi tegemisel ning DNSH analüüsimisel.

BF Regens on eelkõige inimeste võrgustik. Võrgustik, mis on ülesehitatud meie klientide baasil nende teenindamiseks. Meie traagika seisneb selles, et meil puuduvad standardsed lahendused ning saame pakkuda vaid isikukeskset ja isikute kaudu lahendusi. Seetõttu on osutatav teenus kallis. Esmapilgul.

Kõik töö baseerub totaalsel usaldusel. Me saame aidata vaid siis, kui me teame oma klientidest kõike. Seetõttu on töö alguseks tavapärane alustada raamatupidamisteenuse osutamisest. Kasu üksteisele hakkame saama reeglina peale pikaajalist koostööd.

Meie kliendid on tähed, sest neil on ambitsioonid.